Logopedická poradna


 
Mgr. Martina Křivková

LOGOPEDICKÁ PORADNA

Odbornost logopeda:
• Magisterské studium speciální pedagogiky
Specializace: Logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení
• Specializované vzdělávání  logopedů ve školství – 6 semestrové následné studium


REZERVACE TERMÍNŮ: 

Mgr. Martina Křivková - 703167535ON- LINE
- konzultace je 30 minut - SKYPE
- předem PŘED KONÁNÍM konzultace zaplaťte částku 230,- na účet 5731218399/0800 - do zprávy pro příjemce uveďte JMÉNO DÍTĚTE a DATUM LOGOPEDIE

PREZENČNĚ
- konzultace - 30 minut práce s dítětem + 10 minut konzultace s rodiči
- předem PŘED KONÁNÍM konzultace zaplaťte částku 350,- na účet 5731218399/0800 - do zprávy pro příjemce uveďte JMÉNO DÍTĚTE a DATUM LOGOPEDIE


„Neposkytuji zdravotní péči dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění. „Nevykonávám činnosti, které spadají do výhradních kompetencí klinických logopedů.“