Přihláška do tenisové školy

                                                                                      

Přihlášky a informace: Jindřiška Kratochvílová, tel.: 605212822

Hlavní trenér : Radim Hůda, tel.604216073

 jindriskakratochvilova@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA DO TENISOVÉ ŠKOLY

Hráč/dítě:

Příjmení: …………………………………. Jméno: ………………………………………..

Datum narození: ……………………………Rodné číslo: …………………………………

Adresa: ……………………………………………………………………………………… 

Rodič nebo zákonný zástupce:

Příjmení: …………………………………. Jméno: ………………………………………..

Mobilní tel: ………………………………….   Mail: ………………………………………

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) o zdravotní způsobilosti dítěte:

Neuvádím-li jinak, pak tímto prohlašuji, že můj syn/dcera nemá žádná zdravotní omezení a tím je zdravotně způsobilý/á aktivně sportovat. V případě jakékoliv změny zdravotního stavu mého dítěte budu před tréninkem informovat aktuálního trenéra.

Případné trvalé zdravotní potíže uveďte níže (je-li nutné při zdravotních komplikacích užívat léky, jsem seznámen s tím, že je v mé nepřítomnosti musím poskytnout trenérům a proškolit je v užití):

…………………………………………………………………………………………………

Další ustanovení

Ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů souhlasím se zpracováním osobních údajů, a to pouze pro potřeby Tenisové školy Radima Hůdy.  

V ……………………. dne ……………….                         …………………………………………………..

podpis

                                                                                                     (rodič nebo zákonný zástupce)