Semináře - webinářeKompletní nabídku seminářů naleznete na https://www.lifeinmove.cz/

LIFE IN MOVE, s.r.o., Věžní 7741/26, 586 01 Jihlava, IČ 08230692
kontakt: Jindřiška Kratochvílová, tel. 605212822, e-mail: jindriskakratochvilova@seznam.cz
 SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

 

 

Mgr. Martina Křivková

  1. Dílna – Rozvoj komunikace u dítěte s opožděným vývojem řeči prostým v MŠ
  2. Dílna – Rozvoj komunikace u dítěte v MŠ a 1. a ročníku ZŠ
  3. Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ
  4. Dítě s mutismem v MŠ a ZŠ
  5. Logopedická prevence – rozvoj komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku, prevence vzniku poruch řeči a prevence vzniku čtenářských obtíží 
  6. Alternativní a augmentativní komunikace

 

Pro bližší informace, termíny a cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat. V současné době probíhají všechny semináře formou webináře.