Logopedie

Logopedie 001

 

Logoped:  Mgr. Martina Křivková

SOUKROMÁ
LOGOPEDICKÁ PORADNA

Objednání:  Tel. 731 750 275
Odbornost logopeda:
• Magisterské studium speciální pedagogiky
Specializace: Logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení
• Specializované vzdělávání  logopedů ve školství – 6 semestrové následné studium