OBRÁZKOVÉ MAGNETY - ESHOPhttp://www.obrazkovemagnety.cz


Velkoplošné obrázky, které se přikládají na magnetickou stěnu. Děti nemusejí sedět jen u stolu, ale můžeme využít prostor, což je pro ně přirozené. Zapojí zrak, sluch, hmat a pohyb. Ukázalo se, že tento postup jim vyhovuje a umožňuje jim rozvíjet všechny jazykové roviny (slovní zásobu, gramatiku, výslovnost a sociální užití řeči). Nezanedbatelné je i posilování jejich kreativity a fantazie.

Co potřebujete?
1. Magnetickou stěnu (magnetický nátěr) - výběr nátěrové barvy v ESHOPU
2. Obrázky - základní sada MĚSTO a další navazující sady DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, ROČNÍ OBDOBÍ....
3. Čas, který věnujete dítěti a vytváříte s ním nové příběhy, které jsou pokaždé jiné.